សេចក្ដីផ្ដើម

ពាក្យថា “Abacus ឬក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណ” ត្រូវបានគេជឿជាក់ថា មានដើមកំណើតចេញមកពីពាក្យរបស់ ក្រិច 'abax' និង 'abakon' ដែលពាក្យនេះមានន័យថា “តុ ឬក្ដារគិតលេខ”។ កាលពីដើមឡើយ ក្តារគិតលេខនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរាប់លេខក្នុងចំនួនច្រើន និងស្រួលយកតាមខ្លួន។

ខុសគ្នាពីជំនឿនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្ដារគិតលេខដំបូងគេបំផុត គឺមិនមែនត្រូវបានបង្កើតដោយប្រទេសចិននោះទេ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិ បេប៊ីឡូនៀ (Babylonians) ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ៣០០មុនគ.ស ខណៈដែលក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណដែលយើងស្គាល់ សព្វថ្ងៃនេះ មានសណ្ឋានដូចប្រដាប់គិតលេខរចនាបថបែបរ៉ូមាំង ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៣០០នៃគ.ស។ ឧបករណ៍គិតលេខនេះ ត្រូវបានគេយល់ថាជាឧបករណ៍នាំមុខកុំព្យូទ័រ ហើយត្រូវបានបង្ហាញថាជាឧបករណ៍គិតលេខគណិតវិទ្យាមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងមានសុក្រឹតភាព។

ក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណដំណើរការលើប្រព័ន្ធ២/៥ ដែលមានគ្រាប់ក្បាច់ចំនួនពីរជួរនៅខាងលើ និងចំនួនប្រាំជួរនៅខាងក្រោម។ គ្រាប់ក្បាច់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាលេខនព្វន្ត ដូចជាប្រមាណវិធីបូក ដក ចែក និងគុណ និងគណនារកឬសការេផងដែរ។ ក្រោយមកឧបករណ៍នេះត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងកូរ៉េ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៣០ ជនជាតិជប៉ុនបានច្នៃប្រឌិតវាទៅជាក្បាច់គិតលេខប្រព័ន្ធ១/៤ ដែលមានឈ្មោះថា សារ៉ូបាន (soroban)។ សារ៉ូបាន ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល CMA ដំណើរការនៅលើប្រព័ន្ធ១០ ហើយជាចុងក្រោយ វាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណ។

តើអ្វីទៅជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល CMA?

ពាក្យថា CMA គឺមកពីឈ្មោះពេញថា Classic Mental Arithmetic ឬការគិតលេខដោយប្រើខួរក្បាលបែបបុរាណ។ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល CMA គឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការគិតលេខដោយប្រើខួរក្បាល ដែលដំណើរការដោយការស្រមើស្រមៃ និងចងចាំរូបភាពនៃការគិតលេខនៅក្នុងចិត្ត ហើយវាផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គិតលេខបែបចិនបុរាណ។ លំហាត់ប្រាណខួរក្បាលនេះ ជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កុមារឲ្យធ្វើការគិតលេខនៅក្នុងចិត្តបានលឿន ដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយពីឧបករណ៍ណាមួយឡើយ។

វិធីសាស្ត្រគិតលេខចិនបុរាណដោយប្រើដៃពីរ

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាល CMA ប្រើប្រាស់ដៃទាំងពីរជាមួយនឹងម្រាមបួនក្នុងពេលតែមួយ ដើម្បីភ្ញោចខួរក្បាលទាំងផ្នែកខាងឆ្វេង និងខាងស្ដាំឲ្យដំណើរការការគិតលេខក្នុងចិត្ត។ ដំណើរការនេះ បង្ហាត់កុមារឲ្យប្រើប្រាស់គំនិតតក្ក និងគំនិតច្នៃប្រឌិត ដើម្បីឲ្យពួកគេពូកែប្រឌិតបង្កើតរូបភាពនៃគ្រាប់ក្បាច់គិតលេខចិនបុរាណ។

ឱកាសក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia