បុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសទាំង១០ របស់បុគ្គលជោគជ័យ

១. ភាពជឿជាក់ (មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងមានឆន្ទៈក្នុងការសួរសំណួរ ឬស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកដទៃ)
២. ចំណង់ (មានចំណង់ក្នុងការរៀនសូត្រនូវអ្វីដែលថ្មីៗ និងមានសុទិដ្ឋិនិយមជានិច្ច រាល់ពេលជួបបញ្ហា)
៣. ចិត្តមេត្តា (បង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា ដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នក)
៤. ចិត្តសប្បុរស (ការផ្តល់ជូនអ្វីមួយឲ្យអ្នកដទៃ ដោយមិនរំពឹងនូវការតបស្នងត្រឡប់មកវិញ)
៥. ការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងសកម្ម (ការបញ្ចប់ផែនការរបស់អ្នក បានទាន់ពេលវេលា)
៦. ភាពរីករាយ (ព្យាយាមបង្ហាញស្នាមញញឹម ជារៀងរាល់ថ្ងៃ)
៧. ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម (ធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារជាងគេបំផុត)
៨. ភាពស្មោះត្រង់ (ធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយ ហើយត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ជានិច្ច)
៩. ភាពក្លាហាន (មិនត្រូវភ័យខ្លាចក្នុងការសាកល្បងធ្វើអ្វីដែលថ្មីៗ ហើយមិនរារែកក្នុងការសម្រេចចិត្ត)
១០. ការយកចិត្តទុកដាក់ (អនុវត្តន៍ទាំងស្រុងដោយខ្លួនឯង)

ឱកាសក្លាយជាគ្រូបង្រៀន

ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែលមានការទទួលស្គាល់នៅ CMA

CMA - Creating Great Minds

Youtube Call Facebook Email

Our Partners

ficas Smart Kids Australia Pacifi International School Westgate International School-Cambodia